REGULAMIN SKLEPU MOTOMANIA24.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.motomania24.pl jest firma Motomania Kujawa Jakub z siedzibą w Choszcznie przy ul. Grunwaldzkiej 34C, numer identyfikacji podatkowej NIP 594-157-58-30, nr Regon 320889218, zwana w dalszej części regulaminu Sprzedającym.

 2. Zakupów w sklepie może dokonywać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Klient spełniający wymienione wymagania, który chce dokonać zakupu, zwany jest w dalszej części regulaminu Kupującym.

 3. Przedmiotem transakcji prowadzonych pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym są produkty znajdujące się aktualnie w ofercie sklepu internetowego, jak również produkty, które nie figurują w ofercie sklepu, a mogą być dostarczone Kupującemu po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub w innej formie pisemnej.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany oferty w każdym czasie.

 5. Ceny wszystkich produktów oferowanych przez sklep internetowy www.motomania24.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (23%). Cena jest wiążąca w chwili składania zamówienia przez Kupującego. Cena nie zawiera kosztów przesyłki chyba, że co innego wynika z treści regulaminu lub obowiązujących promocji.

 

§ 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 1. Składanie zamówień w sklepie internetowym www.motomania24.pl odbywa się poprzez:

  1. Stronę www.motomania24.pl

  2. kontakt telefoniczny pod numerami telefonów podanymi w dziale Kontakt

  3. przesłanie zamówienia e-mailem na adres podany w dziale Kontakt

 2. Po złożeniu zamówienia w trybie 1.a. niniejszego paragrafu, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie dokonania transakcji.

 3. Zamówienia składane w trybie 1. b. i c. są potwierdzane przez Sprzedającego w sposób adekwatny do sposobu składania zamówienia.

 4. W przypadku niewystarczającej ilości danych potrzebnych do rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia danych. W przypadku gdy kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia danych, z zastrzeżeniem że jeżeli do w ciągu 5 dni roboczych Kupujący nie skontaktuje się ze Sprzedającym lub ponowne próby kontaktu Sprzedającego z Kupującym nie powiodą się, zamówienie zostanie anulowane. W przypadku gdy Kupujący uiści kwotę za zamawiany towar, zostanie ona zwrócona Kupującemu.

 5. Po potwierdzeniu zamówienia przez kupującego obsługa sklepu www.motomania24.pl musi potwierdzić dostępność i stan faktyczny oferowanego przedmiotu. Ze względu na sprzedaż stacjonarną w sklepie, aktualny dostęp przedmiotów musi być potwierdzony telefonicznie albo mailowo przez obsługę sklepu.

 6. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego złożenia zamówienia i potwierdzenie przez obsługę sklepu dostępności produktu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.

 

§ 3. FORMY PŁATNOŚCI 1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

  1. za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki;

  2. przedpłatą - za pośrednictwem przelewu tradycyjnego;

  3. gotówką - przy odbiorze osobistym towaru w punkcie sprzedaży Sprzedającego, przy czym płatność gotówką to jedyna dopuszczalna forma płatności przy odbiorze osobistym;

 

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 1. Zamówienia składane zgodnie z §2 pkt 1. realizowane są przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18.

 2. Czas realizacji zamówienia tj. okres od złożenia zamówienia do wysyłki zamówionego towaru lub jego przygotowania do odbioru w punkcie Sprzedającego zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie.

 3. Realizacja zamówienia drogą wysyłkową.

  1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu złożenia zamówienia, jeśli towar jest dostępny w magazynie i zamówienie zostało złożone do godziny 12.00 standardowo czas realizacji zamówienia liczony od momentu złożenia i potwierdzenia zamówienia, oraz otrzymania przez sklep internetowy www.motomania24.pl potwierdzenia zapłaty za zamówienie, do chwili nadania przesyłki wynosi 48h.

  2. Czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską albo innego doręczyciela (orientacyjnie od 24 do 48h).

  3. Zamówienia złożone po godzinie 12.00 będą realizowane w następnym dniu roboczym.

  4. Zamówienie składające się z kilku produktów, których czasy realizacji są różne czas transferowania przesyłki może ulec wydłużeniu do czasu przygotowania do wysyłki produktu z najdłuższym terminem realizacji.

  5. W przypadku produktów, które nie znajdują się w magazynie punktu stacjonarnego, z którego realizowane są wysyłki, a są dostępne w innych lokalizacjach czas realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu w jakim dany produkt zostanie przesłany do magazynu punktu stacjonarnego (w takim przypadku czas wysyłki wydłuża się średnio o ok. 4-5 dni roboczych).

 4. W razie gdy zamówienie Kupującego nie będzie mogło zostać zrealizowane (niedostępność zamówionego towaru), Kupujący niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany.

 5. Jeżeli towar jest czasowo niedostępny, Obsługa Klienta poinformuje o przedłużonym terminie dostawy towaru niedostępnego; w takim przypadku czas jego realizacji ulega zmianie.

 6. Jeżeli towar nie jest w ogóle dostępny, z powodu okoliczności niezależnych od Motomania Kujawa Jakub, Kupujący może złożyć zamówienie na inny towar z oferty sklepu albo otrzymać zwrot zapłaconej już ceny. W przypadku wyboru innego towaru uiszczona uprzednio cena za towar niedostępny zostanie odpowiednio rozliczona, a Kupujący otrzyma zwrot różnicy cen albo uiści na rzecz Sprzedającego kwotę stanowiącą brakującą część ceny nowo wybranego towaru.

 7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży ilość oferowanego towaru jest ograniczona. Realizacja zamówień w takiej sytuacji następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do czasu wyczerpania się zapasów objętych w/w. ofertami sprzedaży lub zakończenia promocji albo wyprzedaży.

 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 9. Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż. Kupujący może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie w/w. zmian możliwe jest poprzez wysłanie na adres mailowy Sprzedającego stosownej informacji (lub poprzez formularz kontaktowy).

 

§ 5. DOSTAWY PRODUKTÓW 1. Dostawy produktów zamawianych sklepie internetowym www.motomania24.pl realizowane są na terenie całego kraju.

 2. Dostawy krajowe realizowane przez współpracującą firmę kurierską, która ponosi odpowiedzialność za towar podczas transportu.

 3. Opłata za każdą przesyłkę jest ustalona na poziomie 0 pln

 4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 5. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.

 

§ 6. GWARANCJA 1. Produkty oferowane przez sklep internetowy www.motomania24.pl mogą być objęte gwarancją jakości producenta.

 2. Jeżeli nabywcą towaru nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 7. REJESTRACJA KLIENTA I POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Sklep internetowy www.motomania24.pl umożliwia Klientom rejestrację w serwisie.

 2. Rejestracja umożliwia stronom nieograniczony kontakt i ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej transakcji oraz zwalnia Kupującego z konieczności dodatkowego potwierdzania złożonych zamówień drogą telefoniczną lub mailową.

 3. Rejestracja jest równoznaczna z podaniem danych niezbędnych do wysyłki oraz jednorazowym potwierdzeniem faktu rejestracji poprzez kliknięcie linku zawartego w otrzymanym mailu rejestracyjnym.

 4. Sklep internetowy www.motomania24.pl nie sprzedaje i nie udostępnia danych personalnych i adresowych osobom trzecim.

 5. Dane Kupującego otrzymane zarówno w procesie rejestracji oraz składania zamówienia są prawnie chronione.

 

§ 8. ZWROTY, REKLAMACJE 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Kupujący będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w formie wysyłkowej w sklepie internetowym www.motomania24.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania przesyłki, poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia na piśmie.

 2. Zwrot jest możliwy, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony co oznacza, iż pozostaje w stanie niezmienionym w stosunku do jego stanu z chwili zakupu. Zwracany towar należy odesłać w ciągu 7 dni od dnia złożenia rezygnacji o której mowa w punkcie 1) razem z dokumentem zakupu ( faktury VAT), na adres: Motomania Kujawa Jakub, ul. Grunwaldzka 34C, 73-200 Choszczno.

 3. W przypadku przesyłki zwrotnej realizowanej zgodnie z pkt 1., koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

 4. Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru zostanie przekazany na wskazany w formularzu odstąpienia od umowy przez Kupującego rachunek bankowy.

 5. W przypadku wymiany towaru, kolejna przesyłka zostanie wysłana zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 3.

 6. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia, tzn. zamówiony towar jest niezgodny z umową, powinien odesłać go na własny koszt wraz z dowodem zakupu oraz dokładnym opisem wady / usterki produktu, na adres: Motomania Jakub Kujawa ul.Grunwaldzka 34c 73-200 Choszczno. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Zgłoszenie reklamacyjne należy dokonać przesyłką Poczty Polskiej, za pośrednictwem firm kurierskich lub dostarczyć towar osobiście po uprzednim kontakcie z pracownikiem Motomania. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek pobraniowych. Koszty dostarczenia towaru pokrywa Kupujący.

 7. Towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.

 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Sprzedawcę złożonej reklamacji, Kupującemu przysługują względem Sprzedawcy uprawnienia związane z zgłoszeniem niezgodności towaru z umową, wynikające z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.

 9. Kupujący nie może dokonać zwrotu towaru odebranego osobiście w sklepie Motomania Kujawa Jakub ul.Grunwaldzka 34C 73-200 Choszczno . W tym przypadku zamówienie dokonane w drodze elektronicznej uważane jest jedynie za rezerwację towaru dla Klienta, lecz sam zakup towaru odbywa się na miejscu w Sklepie Sprzedającego.

 10. Towar nabyty przez Kupującego bezpośrednio w sklepie Motomania, w przypadku reklamacji, musi być zwrócony do sklepu, w którym został odebrany. 

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE 1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnić pomiędzy rzeczywistym wyglądem towarów prezentowanych na platformie, a wyglądem wynikającym z parametrów technicznych sprzętu Kupującego

 2. Informacje zawarte na stronach sklepu internetowego www.motomania24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 3. W umowach zawartych między Sprzedającym a Kupującym nie będącym konsumentem, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu nieumyślnego niewykonania umowy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy powszechnie obowiązujące, regulujące sprzedaż towarów w zakresie, w jakim mają zastosowanie do umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu.

 5. Kupujący, składając zamówienie akceptuje niniejszy Regulamin.

 6. Złożenie zamówienia oznacza jednocześnie wyrażenie przez Kupującego zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Motomania Kujawa Jakub danych z zamówienia dla celów marketingowych, promocyjnych, komercyjnych i statystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 – z późn. zm.).

 7. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także żądania ich usunięcia z bazy danych. Kupujący zapewnia, że podawane przez niego przy składaniu zamówienia dane są prawdziwe i pozostają zgodne ze stanem rzeczywistym. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiada Kupujący.

 8. W wyjątkowych przypadkach termin realizacji zgłoszeń reklamacyjnych może ulec wydłużeniu. Na wszystkie zapytania dotyczące aktualnego statusu reklamacji, odpowiedzi (drogą mailową) udzieli obsługa sklepu.§ 10. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASTRZEŻENIA 1. Do przeglądania i korzystania ze sklepu internetowego www.motomania24.pl niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet.

 2. Oprogramowanie sklepu współpracuje z popularnymi przeglądarkami internetowymi.

 3. Korzystanie ze sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania sklepu oraz prawo do innych przerw w dostępnie do sklepu (w szczególności do prezentowanych produktów), spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji, naprawy systemu lub aktualizacji cen i opisów prezentowanych w sklepie produktów.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem internetowym http://www.motomania24.pl/content/3-regulamin-sklepu-e-alpinestars

 2. Niniejszy regulamin obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 3. Motomania Kujawa Jakub zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) na stronie www pod wskazanym wyżej adresem, tak aby Kupujący miał możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.

§ 12. Polityka Cookies

 

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

 

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Motomania Kujawa Jakub z siedzibą przy ul.Grunwaldzkiej 34C 73-200 Choszczno

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza firma Motomania Kujawa Jakub z siedzibą w Choszcznie przy ul. Grunwaldzkiej 34C, numer identyfikacji podatkowej NIP 594-157-58-30, nr Regon 320889218, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.motomania24.pl www.motomania24.pl

 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

  1. Konfiguracji serwisu

   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

   • ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

   • iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

   • iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

   • v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

  2. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

   • i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

   • ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

   • iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

   • ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

   • i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

   • i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  6. Świadczenia usług reklamowych

   • i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: 

  1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

   • i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

  2. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

   • i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

  3. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

   • ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

   • iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

   • v) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

  4. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

   • i) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.